Mudderens reamerhastighet kan justeres

2021-01-20

Rotasjonshastigheten til mudderreameren er virkelig justerbar, men det er funksjonen til hydraulisk romer. Rotasjonshastigheten til mekanisk romer kan bare være konstant, noe som er en av grunnene til at vi ikke anbefaler bruk av mekanisk romer. For eksempel, når gjørmelaget er hardt, er dreiemomentet i selve den mekaniske reameren lite, så noen ganger kan gjørmelaget ikke omrøres. På dette tidspunktet, når operatøren prøver å kontrollere det harde slamlaget til romeren, vil det bare gjøre romeren hardt Stopp rotasjonen, men motoren har konstant hastighet, på dette tidspunktet er det bare en situasjon, det vil si motoren brent! Men den hydrauliske romeren kan ikke. Den har en hydraulisk motor for å drive romeren. Dreiemomentet er stort, og magnetventilen til den hydrauliske ventilblokken kan kontrollere oljekretsen, og hastigheten kan justeres. På dette tidspunktet er det som armen på krokmaskinen, kraftig! Ikke bare vil ikke skade romeren, men også gjøre muderen til å fungere effektivt! Rømmeren til mudrer er en av kjernene til muddermaskiner. Det er bare to kjerner av hele mudderen, nemlig romer og gjørmepumpe. Romeren kan spre slamlaget og gjørmepumpen kan absorbere gjørme med høy konsentrasjon! Så morderen er den første kraften som åpner veien for mudgeren!